TERRA BESSICA - обсъждане на визия и приоритети на територията
Териториален форум „Конкуретноспособно териториално развитие” (ТФ)

Привет на всички радетели,приятели и съмишленици на TERRA BESSICA,

Съгласен съм с Методи,че така предложената от Свилен формулировка за \'\'визия\'\' не отразява напълно извървяният от всички участници в процеса път до сега и няма да допринесе за постигане на разбирателство/консенсус/ между представителите на трите сектора от двете общини.Така поднесена звучи добре,но набляга почти/единствено само върху ТУРИЗМА:къде е селското стопанство/земеделие,животновъдство,растениевъдство и т.н./;къде е дърводобива и дървопреработването.........

По всичко изглежда ,че \'\'някои хора\'\' искат да предпоставят нещата/сега \'\'визията\'\',после членовете на Управителния съвет на бъдещото сдружение/Румен Вандев беше готов на вчерашното събиране на ПЧП да предложи готов УС-всички,които бяхме там помним/,но така няма да стане!Недейте да мерите всички граждани на територията с вашия аршин.

На предстоящия форум ще очакваме да има предложен УС ,но сигурно ще има дебати.

Започва да ми става интересно и приятно да участвам в целия процес на LEADER и ще продължа напред!

Поздрави

Младен

========================================================

Здравейте.
Започна обсъждането на визия и приоритети на територията, но на последния форум не приехме такива. Обсъдени са няколко идеи от участниците.
Предлагам за обсъждане визия:

"Използвайки уникалните природни и културно-исторически дадености на общините Ракитово и Батак да създадем и утвърдим в национален и международен план нова дестинация и марка за алтернативен туризъм "Терра Бесика"

Тази визия има няколко достойнства:
1. Кратка е - в едно изреченише.
2. Съдържа двата приоритета на територията:
а/ алтернативен туризъм във всичките му форми: екотуризъм по еко и туристически пътеки до природни и исторически забележителности, велотуризъм, пещерен туризъм, фотосафари туризъм, фестивален туризъм, туризъм в защитени територии и т. н.
б/уникално съчетание на природни и културно-исторически дадености : три резервата, от които един под егидата на ЮНЕСКО, много голям процент гори в НАТУРА 2000, десетки природни забележителности между които уникалното палеонтологично находище край Дорково и пещера Лепеница, няколко с национално и десетки с регионално значение паметници на културата между които Историческата църква в Батак и Цепина и т. н.

Моля за предложения по визията и приоритетите в рамките на 10 дни до 09.10.2010 год.

=======================================================

Re: L 431-2 B-R визия и приоритети
привет,

ще си позволя да ви дам кратка обратна връзка като един от експертите, които работят с вас

търсейки “формата” и “съдържанието” на визията, трябва да вземете предвид контекста на планиране, в който ще използвате тази визия. тук са важни две измерения, по които работихме в обучението за стратегическо планиране:

1. това планиране е в контекста на прср, ос№4 leader и
2. в контекста на прилагането на подхода leader


и съответно трябва да отразява/съответсва на принципите, заложени в тях

в момента предложената визия (като съдържание) звучи определно като визия за развитие на туризма в територията.

1. в контекста на прср, ос№4 leader развитието на туризма по-скоро се разглежда като отделен подход/аспект/инструмент от разнообразяване на селската икономика, а не като самостоятелна възможност.
2. в контекста на подхода leader се очаква, че планираната ви стратегия за местно/териториално развитие ще бъде интегрирана, а не секторна (в случая развитие на туризма), т.е. ще е насочена към развитие на територията, а не на развитие на конкретен сектор (туризма)


т.е. според мен имате вариант на визия, който е фрагментарен в тези два контекста и трябва да се намери по цялостно звучене, съответсващо на прср, ос№4 leader и подхода leader.

моите разсъждения могат и да ви звучат като твърде формални, но според мен е добре да се помисли върху тях

и още нещо, освен като форма/формулировка (която трябва да звучи малко по-различно), визията трябва да отразява постигнатия консенсус на трите сектора в двете общини за това, което искате да правите за развитие на територията (разбира се, на основата на териториалния капитал, от една страна, и в контекста на нивото на вазаимодействие на трите сектора в двете обшщини помежду си). от тази гледна точка предлагането на идеи за визия не може да подмени нуждата от търсене на консенсус помежду ви. би било добре да се обсъжда именно това първо, а след това да се намери подходящата формулировка. т.е. добре би било в обсъждането на визията да “стъпите” върху резултатите, които сте постиганли до момента и те да са част от предложението за визия

==========================================================

 

 
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©